Prelegent

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska

Zapraszamy na wykład:

„Epigenetyczne projektowanie zdrowia własnego i przyszłych pokoleń”

 

W ostatnich latach przełom w medycynie i w myśleniu o własnym zdrowiu spowodowały najnowsze odkrycia epigenetyczne. Epigenetyka to nauka zajmująca się  „dziedziczeniem pozagenowym”, nazwanym tak dlatego, że nie opiera się na zmianach w samych genach, ale na przyłączaniu się różnych grup chemicznych do genów.

Wtedy dochodzi do zmian epigenetycznych i zmienia się funkcjonowanie genu, czyli tzw. ekspresja genu.

Człowieka nie determinuje więc samo posiadanie określonych genów, lecz ich ekspresja.

A na ekspresję genów ma wpływ wiele czynników wpływających na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, jak: temperatura, związki chemiczne zawarte w powietrzu, pożywieniu, wodzie, dostęp do pożywienia, aktywność fizyczna, stres, trauma, emocje itd. Zmiany epigenetyczne powodują w efekcie zaburzenia organizmu i powstawanie chorób. Ale na tym nie koniec.

Dowiedziono, że zmiany epigenetyczne mogą zostać przekazane dziedzicznie.

To oznacza, że możemy odziedziczyć po naszych przodkach między innymi skłonność do konkretnych chorób, do nieprawidłowego sposobu odżywiania się, a także lęki lub inne skutki traum przodków i przekazywać je dalej naszemu potomstwu. Najnowsze badania dowodzą także, że na szczęście nie musi tak być. Przez zmianę stylu życia możliwe są zmiany tego epigenetycznego dziedzictwa, co ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Nie musimy chorować na choroby istniejące w naszych rodzinach, nie musimy cierpieć z powodu dziedziczenia skutków traum naszych rodziców czy dziadków. Do zmiany dziedzictwa epigenetycznego proponuję zastosować mój autorski model „RAZ”, którego fundamentami są: R – radzenie sobie ze stresem, A – aktywność ruchowa, Z – zdrowe odżywianie się.

Dzięki temu możemy spowodować, że zmiany epigenetyczne ustąpią i nasze życie, a także życie naszych potomków będzie wolne od skłonności do wielu chorób, od wielu lęków i będzie szczęśliwsze.

 

O prelegentce:

Jest  lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistą zdrowia publicznego.

Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na organizm, głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu obniżające odporność organizmu pacjenta i umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy,  światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Prof. Jośko-Ochojska uważa bowiem, że w obliczu współczesnych zagrożeń zdrowia pojedynczego człowieka i całych społeczeństw konieczna jest szeroka, interdyscyplinarna współpraca medycyny z innymi dziedzinami nauki: od fizyki, przez psychologię aż do filozofii.

 

 

 

 

 

Jadwiga Jośko-Ochojska