Prelegent

Julia Mafalda & Areta Szpura

Wykład: Jaku uratować świat: zero waste na co dzień