Prelegent

Anna Sierpowska

Wykład: Shake it off – uwalnianie przestrzeni w ciele. Droga ku życiu.