Tombas
Produkcja autorskich instrumentów muzycznych, głównie z recyklingu, o częstotliwościach sprzyjających zdrowiu.