Słowiańska
"Słowiańska" to marka stworzona z potrzeby dzielenia się wiedzą naszych przodków, dotyczącą życia codziennego, dawnych praktyk uzdrawiania, tworzenia szczęśliwych relacji i powrotu do natury. Często zapominamy o tym, że stoi za nami pamięć wielkich rodów naszych przodków. Ich życie, praca, doświadczenie, ich talenty i mądrość są źródłem, z którego możemy czerpać również i dziś, wzbogacając nasze codzienne życie. Wiedza płynąca od naszych przodków jest bowiem uniwersalna i dotyczy wszystkich sfer życia. Szczególnym darem dla współczesnych kobiet są dawne żeńskie praktyki uzdrawiania. To właśnie dzięki wiedzy pochodzącej od naszych przodkiń możemy przypomnieć sobie o swojej wewnętrznej mocy, możemy oczyścić i napełnić nie tylko siebie, ale i swoich bliskich. Jednym z tych darów jest gimnastyka słowiańska. Uzupełniona wiedzą o rodzie staje się niezwykle skutecznym instrumentem, pozwalającym dotrzeć do źródła problemów i uzdrowić je.