MniejLepiej
Działalność wielousługowa: wspinaczka skałkowa, turystyka na Jurze i własne produkty zero-waste, czyli MniejLepiej. Szyjemy woreczki wielorazowego użytku, naturalne bawełniane torby i szerokopojęte rękodzieło.