Miedź albo nie mieć
Ręcznie kuta biżuteria miedziana